Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Hà Sơn - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa

Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Phạm Văn Định
  Ngày sinh: 04/01/1977
  Quê quán: Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá
  Thường trú: Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch UBND xã
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Ngọ
  Ngày sinh: 20/10/1973
  Quê quán: Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá
  Thường trú: Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : PCT UBND xã
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Mến
  Ngày sinh: 10/05/1986
  Quê quán: Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá
  Thường trú: Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Công chức VPTK
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Thanh
  Ngày sinh: 17/02/1982
  Quê quán: Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá
  Thường trú: Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Công chức VPTK
  Họ và Tên: Lê Việt Hà
  Ngày sinh: 01/09/1990
  Quê quán: Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá
  Thường trú: Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Công chức TCKT
  Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Khuyên
  Ngày sinh: 26/08/1982
  Quê quán: Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hoá
  Thường trú: Thị trấn, Hà Trung
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Công chức VHXH
  Họ và Tên: Đỗ Thị Thanh
  Ngày sinh: 20/04/1988
  Quê quán: Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá
  Thường trú: Hà Ngọc, Hà Trung, Thanh Hoá
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Công chức TPHT
  Họ và Tên: Cao Thị Hồng Lâm
  Ngày sinh: 25/03/1988
  Quê quán: Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá
  Thường trú: Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Công chức VHXH
  Họ và Tên: Lê Văn Tùng
  Ngày sinh: 14/09/1973
  Quê quán: Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá
  Thường trú: Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá
  Trình độ : Trung cấp
  Chức vụ : Công chức TPHT
  Họ và Tên: Phạm Thị Hồng Quyên
  Ngày sinh: 05/01/1982
  Quê quán: Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hoá
  Thường trú: Hà Ngọc, Hà Trung, Thanh Hoá
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Công chức ĐCNN
12

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
219612

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289